Cách chơi Baccarat và giành chiến thắng

line
Chiều ngày 22/1/2016 tại cơ sở 613 Âu Cơ, quận Tân Phú trường ĐH Văn Hiến đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016. Đại hội do Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) nhà trường chủ trì những người góp vốn để bầu các thành viên đại diện người góp vốn trong HĐQT.

Đại hội có sự tham gia của ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT, PGS.TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kế hoạch điều hành, Ban điều hành, các trưởng, phó các đơn vị trong nhà trường cùng các cổ đông sở hữu cổ phần của trường ĐH Văn Hiến.

bieuquyet2

Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của đại hội

quang canh

Quang cảnh đại hội đồng cổ đông

Tại đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu cũng như các tờ trình bầu HĐQT trường tư thục, tờ trình bầu Ban kiểm soát trường tư thục, tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, tờ trình chọn công ty kiểm toán.

bophieu

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau: Ông Trần Văn Hậu, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ông Trần Đức Dũng, Ông Đỗ Văn Bình, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Ông Từ Thanh Phụng, Ông Ngô Đức Trung, Bà Dương Khánh Vân, Ông Đinh Công Viễn Phương. Ngoài ra, 2 thành viên đại diện tập thể giảng viên cơ hữu và tổ chức Đảng, Đoàn thể là Ông Lê Sĩ Hải và Ông Nguyễn Quốc Hợp cũng tham gia vào thành viên HĐQT. Ba thành viên Ban Kiểm soát là Bà Đinh Thị Bích Hà, Ông Huỳnh Thanh Tâm và Ông Ngô Văn Đạo.

thanhvienHDQT

Bankiemsoat

Các thành viên Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát ra mắt đại hội

 Phát biểu bế mạc đại hội, chủ tịch HĐQT nhà trường Ông Trần Văn Hậu cho biết: ngày 8 tháng 1 năm 2016 là mốc thời gian quan trọng cùa trường đánh dấu việc chuyển đổi từ loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục. Hòa chung không khí hồ hởi của HĐQT, đại hội hôm nay đã bầu ra 11 trong số 13 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trình UBND TPHCM, tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của nhà trường, hoàn thành các mục tiêu cụ thể của ĐH Văn Hiến trong năm 2016, với các thông điệp, tầm nhìn rõ ràng, đó là cần sự đồng thuận để hoàn thành mục tiêu chung của tập thể, từ đó chia sẻ thành quả cho các thành viên, gia đình cũng như xã hội. Ông cũng khuyến khích các thành viên trong thời gian tới tiếp tục đóng góp ý kiến, nỗ lực đổi mới sáng tạo trong điều hành và thích nghi với sự thay đổi.

Chutich phat bieu

Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 40 cùng ngày. Sau đại hội, nhà trường sẽ hoàn chỉnh thủ tục bầu 2 thành viên còn lại của HĐQT cũng như văn bản gửi Ủy ban nhân dân TPHCM đề nghị công nhận HĐQT trường ĐH Văn Hiến theo đúng quy định.
Góp ý