Tải xuống phần mềm phân tích Baccarat

line

Sáng ngày 18/6/2016, tại phòng BPH007, cơ sở 624 Âu Cơ, khoa Kinh tế trường Đại học Văn Hiến phối hợp với công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ tổ chức khóa học “Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro” cho cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. Trường Đại học Văn Hiến tổ chức kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Tham dự khóa học gồm có 30 cán bộ-chuyên viên-nhân viên từ tất cả các đơn vị thành viên thuộc HungHau Holdings như HHO, VHU, HHA, HHF, HHP, HHS, HHD,…

Khóa học được tổ chức 4 buổi vào 2 ngày 18 và 19/6/2016 với sự hướng dẫn của 2 giảng viên là ông Hoàng Nhâm Nam, người Việt Nam đầu tiên được ICI® (Internal Control Institute) cấp văn bằng Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Quốc tế - CICS, giảng viên các khóa đào tạo như: Kiểm soát viên, Kiểm soát nội bộ tại Trường Đào tạo Doanh Chủ, và ThS. Chu Mỹ Hạnh, giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Văn Hiến.

COSO® là một chuẩn mực của thế giới trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ được ban hành lần đầu vào năm 1992 tại Hoa Kỳ. COSO® đóng vai trò như một bước khởi đầu làm nền tảng cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Viện kiểm soát nội bộ ICI® (Internal Control Institue), có trụ sở tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp. Trên nền tảng của chuẩn mực COSO®, Viện ICI® đã phát triển chi tiết các công cụ, phương pháp để xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ. Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® cung cấp các phương pháp kiểm soát nội bộ, hướng dẫn thực hiện và quy trình chuẩn được sử dụng trên toàn thế giới.

Khóa học Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro theo chuẩn toàn cầu COSO được tổ chức với mong muốn giúp cho cán bộ-chuyên viên-nhân viên cơ bản nắm được các nội dung sau:

  1. Hoạt động kiểm soát nội bộ phải được thiết lập, duy trì đối với mọi hoạt động của đơn vị, trong đó tăng cường kiểm soát đối với hoạt động, nghiệp vụ có rủi ro cao.
  2. Lãnh đạo các cấp của đơn vị đều phải nhận dạng, đánh giá rủi ro trong hoạt động để có biện pháp kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro thích hợp.
  3. Hoạt động kiểm soát nội bộ gắn liền với các hoạt động hàng ngày của đơn vị; cơ chế kiểm soát nội bộ được quy định và tổ chức thực hiện ngay trong quy trình tại đơn vị dưới nhiều hình thức khác nhau.
  4. Đảm bảo mọi cán bộ-chuyên viên-nhân viên của đơn vị đều phải quán triệt được tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát nội bộ và vai trò của từng cá nhân trong quá trình kiểm soát nội bộ; đồng thời phải tham gia thực hiện một cách đầy đủ, có hiệu quả các quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan.
  5. Cán bộ-chuyên viên-nhân viên có thể tham gia hiệu quả vào các Đoàn thanh tra/kiểm tra trong tương lai.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi khai giảng Khóa học:

1

Th.S Trần Lâm vũ – Phó trưởng khoa Kinh tế - trường Đại học Văn Hiến giới thiệu về khóa học.

3

4

Ông Hoàng Nhâm Nam- Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Quốc tế - trong buổi tập huấn

2

h7

Các cán bộ chuyên viên- nhân viên của HungHau Holdings tham gia khoá học

Góp ý