line

Ngày 23/6/2016 đã trở thành một thời khắc mang tính lịch sử không chỉ của riêng nước Anh mà còn của cả thế giới, khi quốc gia này tổ chức lấy ý kiến người dân về việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước Anh và liên đới đến toàn cầu như thế nào? Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra và những tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành với ba trụ cột về Chính trị – An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020.

Nhân hai sự kiện lớn về sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự kiện Brexit, Trường Đại học Văn Hiến tổ chứcHội thảo Brexit và Cộng đồng kinh tế ASEAN dưới góc nhìn hội nhập vào lúc 8h00 ngày 3 tháng 8 năm 2016 tại khách sạn Rex nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế chia sẻ quan điểm, đề xuất giải pháp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Hội thảo đã nhận được trên 10 bài viết với các nội dung liên quan (i) Brexit và tác động của nó đến kinh tế nước ta và tiến trình liên kết ASEAN; Brexit và những vấn đề đặt ra đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN; Tác động tiêu cực của Brexit đến nền kinh tế Việt Nam (ii) Những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam; Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến nguồn nhân lực; Giải pháp đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao của Trường Đại học Văn Hiến đáp ứng nhu cầu hội nhập; Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực về kế toán Việt Nam trong AEC.

Các vấn đề thảo luận xoay quanh việc phân tích sự tác động nền kinh tế, chính trị của Brexit, cũng như sự ảnh hưởng đến quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế Asean. Đặc biệt là việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập, đặc biệt là ngành du lịch, kinh tế, kế toán. Trường Đại học Văn Hiến là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ và đa hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng, linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Với phương châm đào tạo sinh viên Văn Hiến “Thành nhân trước khi thành danh”, qua 19 năm hoạt động nhà trường đã cung cấp cho xã hội  hơn 15.000 cử nhân tốt nghiệp với 30 ngành và chuyên ngành, trong đó có 02 ngành “tự do dịch chuyển của lao động có chứng chỉ đào tạo” trong 10 nước ASEAN là kế toán và du lịch. Hội thảo sẽ giúp cho nhà  trường có chiến lược  đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với quá trình hội nhập quốc tế.

Góp ý