line

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHLT/CTSV – ĐTN ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn Hiến về việc tổ chức tuyên dương gương điển hình sinh viên trong học tập và phong trào sinh viên;

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các lớp khóa học tổ chức bình chọn gương điển hình sinh viên năm học 2014 – 2015 như sau:

 1. Lĩnh vực tuyên dương
 • Gương điển hình“Sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học”
 • Gương điển hình“Sinh viên tiên tiến”
 • Gương điển hình“Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi”
 1. Đối tượng bình chọn

Các gương điển hình năm học 2014 – 2015: Là sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy. Các gương điển hình sinh viên được bình chọn và tuyên dương căn cứ vào kết quả học tập và thành tích hoạt động phong trào của năm học 2014 – 2015(Sinh viên đã tốt nghiệp năm 2015 vẫn thuộc đối tượng bình chọn).

 1. Tiêu chuẩn
  • Tiêu chuẩn chung
 • Là sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Văn Hiến.
 • Chấp hành tốt các nội quy, quy định của Nhà trường và của pháp luật Nhà nước.
 • Điểm trung bình chung năm học 2014 – 2015chỉ tính lần thi thứ nhất, không tính các trường hợp thi lại, nợ môn, đang bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xét kỷ luật.
 • Có những đóng góp cụ thể trong việc xây dựng và phát triển phong trào Sinh viên.
  • Tiêu chuẩn cụ thể

3.1. Gương điển hình “Sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học”

 • Kết quả học tập: Có điểm trung bình chung năm học 2014 – 2015 từ 8.0 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc từ 3.5 trở lên (B+ trở lên đối với thang điểm 4)
 • Kết quả nghiên cứu khoa học: đạtít nhất hai  trong các tiêu chuẩn sau:
 • Có bài đăng trên các ấn phẩm nghiên cứu khoa học đã được công nhận trong và ngoài Trường;
 • Là chủ nhiệm hoặc thành viên của các đề tài dự thi nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên và các giải thưởng nghiên cứu khoa học khác;
 • Tham gia các cuộc thi có nội dung khoa học như Robocon; sáng tạo trẻ; tìm hiểu về các lĩnh vực chuyên môn…;
 • Ưu tiên các trường hợp đạt giải thưởng hoặc được các cơ quan truyền thông uy tín đăng tải thông tin.
 • Kết quả tham gia hoạt động phong trào: Tham gia tích cực và đạt thành tích trong các hoạt động phong trào sinh viên do Đoàn – Hội cấp Trường trở lên tổ chức và hoạt động công tác xã hội ngoài Trường khác như: hiến máu tình nguyện, các chương trình tình nguyện, tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi…

3.2. Gương điển hình “Sinh viên tiên tiến”

 • Kết quả học tập: Có điểm trung bình chung năm học 2014 – 2015 từ 7.0 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc từ 3.0 trở lên (B trở lên đối với thang điểm 4)
 • Kết quả tham gia phong trào: đạthai  trong các tiêu chuẩn sau:
 • Là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Đội trưởng, Đội phó các CLB SV hoặc các cá nhân vượt trội thuộc các lĩnh vực công tác xã hội, truyền thông, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
 • Đạt giải các cuộc thi hoặc được tặng giấy khen (thuộc lĩnh vực trên) từ cấp Trường trở lên, nếu là ngoài Trường thì từ cấp xã, phường trở lên;
 • Tham gia tích cực và đạt thành tích trong các hoạt động phong trào sinh viên do Đoàn – Hội cấp Trường trở lên tổ chức và hoạt động công tác xã hội ngoài Trường khác như: hiến máu tình nguyện, các chương trình tình nguyện, tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi…

3.3. Gương điển hình “Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi”

 • Kết quả học tập: Có điểm trung bình chung năm học 2014 – 2015 từ 7.0 trở lên (đối với thang điểm 10) hoặc từ 3.0 trở lên (B trở lên đối với thang điểm 4)
 • Kết quả hoạt động phong trào: Là cán bộ Đoàn – Hội từ cấp chi đoàn, chi hội trở lên. Tham gia tích cực và đạt thành tích (có giấy khen) trong các hoạt động phong trào sinh viên do Đoàn – Hội cấp Trường trở lên tổ chức và hoạt động công tác xã hội ngoài Trường khác như: hiến máu tình nguyện, các chương trình tình nguyện, tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi…
 1. Quy trình bình chọn
 • Sinh viên nộp hồ sơ (kèm minh chứng như bảng điểm, bản photocopy đề tài hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học, hình ảnh), … vềVăn phòng Đoàn trường để xác nhận các thành tích liên quan đến hoạt động phong trào;
 • Văn phòng Đoàn tổng hợp các hồ sơ và chuyển về Phòng Công tác sinh viên;
 • Phòng Công tác sinh viên rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi trình Hội đồng Thi đua khen thưởng và Kỷ luật sinh viên xem xét;
 • Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên họp thống nhất danh sách và trình Ban giám hiệu Nhà trường ký quyết định công nhận, khen thưởng.
 1. Hồ sơ bình chọn.
 • Biên bản xác nhận thành tích hoạt động phong trào của Đoàn Trường.
 • Bản khai thành tích cá nhân (theo mẫu ), kèm bản photo các minh chứng (gồm cả hình ảnh minh họa nếu có) cho các thành tích đã đạt.
 • Bảng điểm năm học 2014 – 2015 do phòng Quản lý đào tạo cấp.

* Ghi chú:

Các loại giấy tờ liên quan được bỏ vào trong một bìa hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp và Hồ sơ bình chọn danh hiệu nào.

 1. Hội đồng bình chọn

Hội đồng bình chọn là Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên của Trường.

 1. Hình thức tuyên dương
 • Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ tuyên dương những gương điển hình sinh viên. Thông tin được đưa trên website Nhà trường và các phương tiện truyền thông khác.
 • Dự kiến thời gian tổ chức Lễ tuyên dương:24/3/2016
 • Gương điển hình sinh viên được tặng Giấy khen do Hiệu trưởng ký, có mức thưởng kèm theo, cụ thể:

“Gương điển hình “Sinh viên có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học”: Giấy khen + 500.000đ.

“Gương điển hình “Sinh viên tiên tiến”: Giấy khen + 400.000đ.

“Gương điển hình “Cán bộ Đoàn – Hội học tập tốt, công tác giỏi”: Giấy khen + 400.000đ.

 1. Thời gian nhận hồ sơ bình chọn
 • Phòng Công tác sinh viên nhận hồ sơ bình chọn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2016.

Các trường hợp chậm trễ, hồ sơ không đúng thủ tục Phòng Công tác sinh viên không giải quyết.

PTP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 (đã ký)

Nguyễn Thanh Phong

Góp ý