line

Ngày 27 và 28/08/2015 tại CS 1004A Âu Cơ, trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo cao cấp theo thông tin đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.Thi tuyển vào các chức danh cán bộ lãnh đạo của Trường là một bước đột phá công khai chọn người có thực tài. Thi tuyển minh bạch phần nào gạt bỏ được bớt nạn vốn âm ỉ lâu nay trong việc bổ nhiệm theo cách truyền thống. Việc thi tuyển được nhiều người ủng hộ vì sự công bằng, vừa là cơ hội cho người trẻ, chọn người có thực tài vào ghế lãnh đạoCái lợi lớn nhất của việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo là nhà trường có cơ hội lựa chọn được người có năng lực thật sự. Nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ, cạnh tranh, công khai, minh bạch cho tất cả mọi người. Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị thi tuyển, đối tượng được tuyển dụng có điều kiện chuẩn bị, cọ xát tích lũy kiến thức để thuận lợi cho công tác lãnh đạo sau này. Trước khi tổ chức tuyển dụng, mọi thông tin tuyển dụng đã được công khai đầy đủ về điều kiện dự thi, đối tượng tham dự trên website của trường Đại học Văn Hiến.Nội dung thi tuyển vào các chức danh lãnh cấp cao, các ứng viên sẽ dựa trên sơ đồ tổ chức của trường để chọn vị trí ứng tuyển, từ đó thực hiện viết đề án của mình. Trong phần đề án các ứng viên tập trung trình bày và bảo vệ trước hội đồng thi tuyển các nội dung quản lý, đánh giá được thực trạng nơi vị trí ứng tuyển và định hướng phát triển trường.Một trong những quyền lợi của các ứng viên dự thi là khi trúng tuyển sẽ được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện đề án đã bảo vệ trước hội đồng thi tuyển.Qua hai ngày làm việc nghiêm túc Hội đồng thi tuyển đã có những đánh giá khách quan và đảm bảo không có sự thiên vị trong quá trình chấm điểm các ứng viên. Thời gian tới trường Đại học Văn Hiến sẽ tiếp tục có những cải tiến và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học hàng đầu về chất lượng.Một số hình ảnh của ngày thi tuyển:BGK

Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnh đạo trường Đại học Văn Hiến ngày 27/08/2015

BGK1

Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnh đạo trường Đại học Văn Hiến ngày 28/08/2015

UV3

Ứng viên trình bày đề án trước hội đồng tuyển dụng.

 Nguyên Nam

Góp ý