line

Nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai nhiệm vụ chính của bất kỳ trường đại học nào. Trong đó, nghiên cứu khoa học là phải trở thành công việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trình độ của giảng viên (GV), sinh viên (SV). Ý thức được việc này, trong những năm gần đây, Trường Đại học Văn Hiến (ĐHVH) thường xuyên quan tâm đến hoạt động này, do đó trong năm học 2016 – 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua các lĩnh vực sau:
Về lĩnh vực biên soạn giáo trình: Dựa trên tình hình thực tế giảng dạy và nhu cầu học tập của SV, nhà trường đã triển khai việc này để các GV đăng ký thực hiện. Cho đến nay, đã có nhiều giáo trình được xuất bản, phục vụ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên như: Giáo trình Tâm lý học đại cương (PGS. TS. Trần Tuấn Lộ), giáo trình Kinh tế vi mô, giáo trình Thống kê ứng dụng (PGS. TS. Nguyễn Minh Đức),… Các giáo trình chuẩn bị được xuất bản như: Tâm lý trị liệu – Lý thuyết và thực hành (TS. Phạm Toàn), giáo trình Thuế (TS. Phan Hiển Minh),…. Ngoài ra, còn có hơn 10 giáo trình đang trong quá trình biên soạn.

Hội thảo Chất lượng đào tạo Trường ĐHVH trong quá trình phát triển: thực trạng và giải pháp (1/7/2017)

Về lĩnh vựcnghiên cứu khoa học: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa họccủa GV và SV đăng ký thực hiện tăng lên theo từng năm. Số lượng đề tài tham gia các giải thưởng khoa học cũng tăng, riêng trong năm học 2016 – 2017 có 01 đề tài đạt giải khuyến khích giải thưởng SV nghiên cứu khoa học Euréka, 01 đề tài đạt giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ. Đặc biệt, trong năm học này, lần đầu tiên trường Đại học Văn Hiến có 01 đề tài được thực hiện theo đơn đặt hàng từ doanh nghiệp, đơn vị ngoài trường. Cụ thể, đề tài Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư đối với dịch vụ môi giới chứng khoán: nghiên cứu thực nghiệm tại công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia ” của ThS. Đặng Thanh Liêm (Khoa Kinh tế) đã được nghiệm thu kết quả. Ngoài ra, trong 03 đề tài của GV khoa Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Khoa Du lịch đăng ký tại Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh có 01 đề tài đang hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng thực hiện, 02 đề tài đang hoàn thành đề cương nghiên cứu.Đây là hướng đi mới của nhà trường với tiêu chí quan trọng là nghiên cứu khoa học gắn liền với mục đích ứng dụng trong các cơ sở đào tạo như ở trường ĐHVH. Thực hiện được nhiệm vụ này, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đã gắn kết với nhu cầu phát triển của xã hội, thống nhất 3 nhiệm vụ cơ bản của cơ sở giáo dục đại học: đào tạo - nghiên cứu - phục vụ xã hội.

Hình ảnh Hội thảo quốc tế Văn hóa – Xã hội và Giáo dục Việt Nam trong thời hội nhập kinh tế (3/7/2007)


NGND.PGS.TS. Bùi Văn Miên trình bày thực trạng và phương hướng nghiên cứu khoa học tại Đại học Văn Hiến trong Hội thảo Chất lượng đào tạo Trường Đại học Văn Hiến trong quá trình phát triển – thực trạng và giải pháp (1/7/2017)

Nổi bật, trong năm học 2016-2017, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến (TCKH ĐHVH) đã được đã được các Hội đồng Ngành, Liên ngành: Văn học, Văn hóa - Thể dục - Thể thao - Du lịch, Kinh tế xét duyệt và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận, đưa vào Danh sách Tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi năm 2017 . Như vậy,trường ĐHVH là trường ngoài công lập đầu tiên có tạp chí khoa học được liệt kê trong danh mục các tạp chí khoa học được công nhận có chất lượng ở cấp độ quốc gia.  Đây là một thành tựu, là niềm kiêu hãnh của trường ĐHVH nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường. Uy tín, chất lượng của TCKH ĐHVH ngày càng tăng lên khi các giảng viên trường ĐHVH tích cực tham gia vào việc viết bài báo khoa học . Riêng trong năm học 2016-2017, số lượng bài đăng tạp chí khoa học trong và ngoài trường có sự gia tăng đột biến, đặc biệt, trong đó có 7 bài báo khoa học được đăng ở những tạp chí chuyên ngành uy tín ở nước ngoài (1 bài thuộc nhóm ISI, 02 bài thuộc nhóm Scopus,…); 10 bài đăng trong các tạp chí khoa học được HĐCDGSNN cộng điểm từ 0,5 điểm trở lên; 55 bài đăng trên TCKH ĐHVH và các cơ sở giáo dục khác. Điều này cho thấy sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường trong năm học này và là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển ở những năm học sau.
Điểm qua các hoạt động chính về đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường ĐHVH để nhìn nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua: từ hoạt động nghiên cứu của sinh viên đến việc biên soạn giáo trình và ứng dụng nghiên cứu của giảng viên; từ việc tổ chức hội thảo, tập huấn đến việc tham gia các giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp đều nhằm đưa nhà trường có vị thế cao hơn, góp phần xây dựng vị thế khoa học cho ĐHVH trên chặng đường phát triển trong tương lai.

Phòng Quản lý Khoa học-ĐHVH