line

Ngày 11/08 tại cơ sở 613 Âu Cơ, Hội đồng thẩm định giáo trình trường Đại học Văn Hiến đã tiến hành cuộc họp  thẩm định giáo trình: Thống kê ứng dụng-Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Đức.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Hội đồng thậm định:

-PGS.TS. Trần Văn Thiện -Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng

-PGS.TS. Phan Đức Dũng -Trường ĐH Kinh tế – Luật – UV phản biện

-TS. Mai Thanh Loan -Trường ĐH Kinh tế TP.HCM- UV phản biện

-TS. Hồ Cao Việt- Viện trưởng viện đào tạo SĐH -Ủy viên

-ThS. Nguyễn Duy Hải Phó -Trưởng khoa KHXH&NV- Ủy viên thư ký

Trong chương trình đào tạo ngoài Thống kê ứng dụng, sinh viên còn học 2 học phần định lượng là Xác suất thống kê và Kinh tế lượng. Tính hàn lâm và tính thực hành của giáo trình phù hợp với chuẩn đầu ra thực tiễn trong từng giai đoạn của nhà trường.

Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Tại buổi làm việc các thành viên hội đồng thẩm định đều nhất trí đánh giá giáo trình được biên soạn công phu, nghiêm túc, nội dung chương trình đảm bảo được kiến thức khoa học. Giáo trình chuyển tải được nội dung cơ bản cần trang bị cho sinh viên về khoa học thống kê. Hướng tiếp cận khoa học thống kê là tương đồng với các giáo trình trong nước và của một số sách thống kê trên thế giới. Nội dung giáo trình được diễn đạt theo hướng dẫn dắt người đọc, có trình bày tóm tắt nội dung cốt lõi từng chương.

Các thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình

 Đồng thời, các thành viên trong Hội đồng thẩm định cũng đề nghị nhóm biên soạn cần hoàn thiện thêm một số chi tiết như: bổ sung thêm lời giải cho bài tập ở một số chương, cần có sự kết nối giữa các mục…

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS.Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến đã trân trọng cảm ơn các ý kiến nhận xét góp ý hết sức chi tiết, xác đáng của các thành viên Hội đồng thẩm định và cam kết sẽ hoàn thiện giáo trình trong thời gian sớm nhất.

Góp ý