Chơi Baccarat tại Sun International Casino

line
     Nhằm đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu. Vào ngày 22/9/2018 Trường Đại học Văn Hiến phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”
    Tại Hội thảo, sẽ bàn luận về những vấn đề liên quan như:
     - Bàn luận về thực trạng những vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn hiện nay;
     - Tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu;
    - Đóng góp các giải pháp nhất định cho những vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập.
   Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của nhiều quốc gia đáng chú ý tại những quốc gia đang phát triển. Trong tiến trình công nghiệp hóa, phát triển và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người được xác định là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
   Hội thảo được diễn ra từ 7h30 đến 11h30 tại Trường ĐH Văn Hiến - Hội trường DHT001 – 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM
   Trân trọng kính mời toàn thể quý thầy/cô và các bạn sinh viên, đặc biệt sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng tham gia hội thảo.