line

Nhằm đánh giá kết quả các hoạt động khoa học và đào tạo, và bàn về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, ngày 09/07/2015 tại phòng họp 1, cơ sở 1004A Âu Cơ, trường Đại học Văn Hiến đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ nhất- Hội đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo- Nhiệm kỳ III (2013-2017). Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Thiện - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến - Chủ tịch hội đồng.Các đại biểu là thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, mở rộng thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội.Phát biểu kết luận tại hội nghị, PGS.TS Trần Văn Thiện - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến đã nhất trí thông qua các văn bản dự thảo trình bày tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng sẽ được ghi nhận thông qua phiếu lấy ý kiến. Nhà trường sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn để chương trình đào tạo luôn được điều chỉnh và đổi mới.

Trong thời gian qua trường Đại học Văn Hiến đã nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho việc giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, sự nỗ lực tích cực và sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã góp phần tư vấn cho nhà trường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo và hoạt động khoa học - công nghệ có liên quan, hướng đến phát triển toàn diện và bền vững.

DSC_0003

PGS.TS Trần Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

DSC_0037ThS. Lê Sĩ Hải, Trưởng P. Quản lý đào tạo, trường Đại học Văn Hiến - Báo cáo quy chế đào tạo, Quy định chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo ĐH, CĐ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐ KH&ĐT.

DSC_0050ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Trường P. NCKH&SĐH - Báo cáo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học.

hinh 1PGS.TS Trần Văn Thiện - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến chủ trì thảo luận các báo cáo và định hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

DSC_0057

PGS.TS Nguyễn Mộng Hùng - Tổng biên tập tạp chí khoa học trường Đại học Văn Hiến

DSC_0079

PGS.TS Trần Tuấn Lộ - Trưởng bộ môn Tâm lý học

DSC_0074

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ - Trưởng khoa KHXH&NV

DSC_0082

ThS Đỗ Văn Bình - Trưởng khoa Giáo dục đại cương và PGS.TS Phạm Xuân Hậu - Phó trưởng khoa Du lịch

DSC_0087

ThS. Trần Hường - Trưởng ban Quản trị tài chính

DSC_0093

Ông Trần Đức Dũng - Trưởng ban Kế hoạch Điều hành

DSC_0096

ThS. Nguyễn Quốc Hợp - Phó hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến.

Nguyen Nam

Góp ý