line
Chương trình học bổng Global UGRAD được tài trợ bởi Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sinh viên sẽ được học tại một trường đại học diện 4 năm được kiểm định tại Hoa Kỳ, nếu cần thiết có thể được đào tạo thêm tiếng Anh, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, các hội thảo phát triển nghề nghiệp và giao lưu văn hóa.

Tiêu chí:

Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, kết quả học tập xuất sắc, sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ngoại khoá. Việc chọn lựa không phân biệt ngành học, dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Ứng viên đáp ứng các điều kiện sau đây có thể nộp đơn:

-          Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba (hoặc năm thứ tư đối với sinh viên các trường đại học có hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn);

-          Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2016;

-          Còn ít nhất một học kỳ tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ;

-          Trình độ tiếng Anh giỏi;

-          Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7,5 trở lên;

-          Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khoá trong và ngoài nhà trường.

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00, thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.

Cách thức đăng ký nộp hồ sơ: Tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến tại đây (Lưu ý: không nhận hồ sơ qua email và đường bưu điện)

Sinh viên quan tâm đến chương trình mọi thắc mắc liên hệ:

Chương trình Global Undergraduate Exchange Program

Phòng Văn hoá Thông tin - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ

4 Lê Duẩn, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Tel:  (84) (8) 3520 4657

Email: PASHCMC@state.gov

Website: http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad/

Góp ý