line

   Trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, các quốc gia không chỉ cạnh tranh nhau về kinh tế, về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn cạnh tranh nhau về giáo dục. Khi thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là thách thức đối với cơ sở giáo dục trong việc khẳng định uy tín và hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu.

   Luôn quan tâm và hiểu được ý nghĩa to lớn của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cán bộ Nhà trường đã tích cực tham gia buổi tập huấn xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục diễn ra vào ngày 9/10/2018 – 10/10/2018 tại cơ sở 613 Âu Cơ Trường Đại học Văn Hiến.

PGS.TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong buổi tập huấn.

   PGS.TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ “Kiểm định chất lượng giáo dục là cơ hội để Nhà trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống, để từ đó điều chỉnh và xây dựng các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định, đồng thời xác định rõ những ưu thế và hạn chế để có những chiến lược hành động phù hợp. Việc các trường tự nguyện đăng ký kiểm định được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà Nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan như: nhà tuyển dụng, xã hội, các đối tác. Buổi tập huấn giúp mỗi thành viên Nhà trường hiểu rõ hơn về công việc của mình và cùng phối hợp với các phòng ban liên quan làm thế nào để đạt được chất lượng. Từ đó làm tiền đề để mỗi cá nhân chủ động hơn trong việc nâng cao chất lượng công việc của mình. Từ nay đến năm 2019, Trường Đại học Văn Hiến gấp rút hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng báo cáo trong buổi tập huấn.

   Buổi tập huấn do PGS.TS Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng báo cáo. Bên cạnh việc giới thiệu tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục và tiếp cận PDCA trong đảm bảo chất lượng, cũng như bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. PGS.TS Nguyễn Quang Giao còn hướng dẫn cán bộ, nhân viên Nhà trường về cách phân tích nội hàm tiêu chí, cách lập danh mục minh chứng và kỹ thuật thu thập, xử lý minh chứng, hướng dẫn cách viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí.

   Để hiểu rõ hơn về công việc thực tế, cán bộ tham gia buổi tập huấn được chia theo từng nhóm thực hành lập kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục, viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí. Qua bài tập, học viên tham dự có kỹ năng phân tích tiêu chí, xác định được các yêu cầu chỉ báo cùng mốc chuẩn tham chiếu của tiêu chí, đặt ra các câu hỏi ứng với mỗi yêu cầu để đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí.

Cán bộ nhân viên Trường Đại học Văn Hiến tham gia buổi tập huấn.

​   Kết thúc khóa tập huấn, cán bộ Nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục, có chung nhận thức về mục đích và quyết tâm thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ đó, tạo cơ sở để khẳng định thương hiệu, uy tín cũng như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn Hiến đối với người học và các bên liên quan.