Trò chơi miễn phí hoặc tiền thật

line
Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nhất là mảng công bố quốc tế của giảng viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Văn Hiến, Nhà trường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Kinh nghiệm công bố quốc tế”.
Chuyên gia tập huấn: GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn (Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc). Ông là người có nhiều công trình được đăng trên các tập san quốc tế, là tác giả và diễn giả của nhiều cuốn sách, seminar về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.
Đối tượng tham dự: Giảng viên có học vị tiến sĩ, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Trưởng các bộ môn (bắt buộc), và các giảng viên, học viên cao học.
Thời gian: 8h00 – 11h30 thứ Ba ngày 11/12/2018.
Địa điểm: Phòng MBA (D007), cơ sở 613 Âu Cơ.
Để việc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề đạt hiểu quả, đề nghị Trưởng khoa gửi danh sách các giảng viên, học viên tham dự về phòng Quản lý khoa học (qua ThS. Đặng Thị Lệ Thương, email thuongdtl@ramajha.com) trước ngày 04/12/2018.
Trong quá trình triển khai, nếu cần trao đổi, vui lòng liên hệ ThS. Phạm Kim Điền (số nội bộ 121, 0907.790.855).