Sòng bạc vương miện Baccarat

line

 THỜI KHÓA BIỂU KHOA

Học kỳ:  02 - Năm học: 2018 - 2019

Khoa: Khoa Kinh tế(02)

Mã LHP

Tên HP

Lớp

CBGD

Tên Cán Bộ Giáng Dạy

Thứ

Phòng

Thời gian học

HUR40802

Quản trị nhân sự

183A0301 185A0301

02136

ThS. Võ Hoàng Bắc

Thứ Tư

BPH012

09/01/2019 =>
06/03/2019

HUR40802

Quản trị nhân sự

183A0301 185A0301

02136

ThS. Võ Hoàng Bắc

Thứ Sáu

BPH010

09/01/2019 =>
06/03/2019

SOS10102

Kinh tế, văn hóa,
xã hội ASEAN

183A0301 185A0301

03115

ThS. Nguyễn Quốc Thệ

Thứ Hai

BPH014

07/01/2019 =>
04/03/2019

SOS10102

Kinh tế, văn hóa,
xã hội ASEAN

183A0301 185A0301

03115

ThS. Nguyễn Quốc Thệ

Thứ Năm

BPH102

07/01/2019 =>
04/03/2019


Ghi chú:
   - Tiết: 12 - 15 (17h50' - 21h20')
   - Phòng:  Cơ sở 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM